Elektrofitinky a CNC zařízení pro navíjení drátu

Probíhá certifikace pro Evropský trh.